Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Terms & Conditions

Societatea este denumirea comercială a CULT MARKET RESEARCH S.R.L persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Județul X, Str. X nr. X, având număr de ordine în Registrul Comerțului J–/–/–, cod unic de înregistrare fiscală –-.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Website – magazinul online găzduit la adresa web livrezcu.ro și subdomeniile acestuia.

(-) Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri și/sau servicii, având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către societate.

Conținut – reprezintă:

  • toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

Document – prezentele Termene și Condiții.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora. 

 

1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

1.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a societății, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

1.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decat cel original, intenționat de societate, includerea oricărui conținut în afara website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al societății asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al societății.

1.3. Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între societate și acesta, și fără nicio garanție implicită sau expres formulată din partea societății cu referire la acel conținut.

1.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

1.5. În cazul în care societatea conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea societății pentru respectivul utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

1.6. Niciun conținut transmis către utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea societății și/sau al angajatului/prepusului societății care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

1.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

2. Confidențialitate

Societatea va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

3.  Răspundere

Societatea își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile website-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a website-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este accesibil utilizatorilor de la momentul afișării în website. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

4.  Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

5.  Folosirea cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

6.  Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între societate și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Județul Iași.

REQUEST QUOTATION